Sojusz Lewicy Demokratycznej

Struktura regionalna - powiat: Bielsko-Biała

Zarząd Miejski SLD w Bielsku - Białej:

Jerzy Balon - Przewodniczący 

Sebastian Wach - Sekretarz

Barbara Redkowska - Wiceprzewodnicząca

Grzegorz Biesok - Wiceprzewodniczący

Krzysztof Gruca - Wiceprzewodniczący

Mariusz Pasik - Skarbnik 

Rada Miejska SLD w Bielsku - Białej

 

Balon Jerzy

Bartko Zofia

Biesok Grzegorz

Błotko Michał

Bożałkiński Piotr

Chodorowski Ryszard

Durtan Tomasz

Dzirba Tadeusz

Gruca Krzysztof

Jonkisz Jarosław

Kalisz Kazimierz

Kasperek Wanda

Kaźmirowicz Elżbieta

Kożdoń Zbigniew

Kwak Grażyna

Lenert Janina

Misik Jarosław

Paluszkiewicz Leokadia

Pasik Mariusz

Piekarczyk Józef

Pluszyński Piotr

Rajewska Elżbieta

Redkowska Barbara

Wach Sebastian

Żółtowska – Cienciała Dobrosława

 

Członkowie Śląskiej Rady Wojewódzkiej SLD

Jerzy Balon

Sebastian Wach